SARADNJE

* Od juna 2015. Imamo uspješnu saradnju i sa Centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo, http://www.mladi.ba/ u čijim smo prosotrijama ove godine realizirali ABC Projekat ali i našu završnu priredbu.

* Od septembra, 2014.godine, sarađujemo sa Muzičkom radionicom NoTE. Više o njihovom djelovanju možete pogledati na: www.note.ba

• Projekat Odrastanje u Bosni , realiziran 2006. i 2007. godine u Zenici sa učenicima Pedagoške gimnazije u Zenici, te sa učenicima Katoličkog školskog centra Sveti Pavao. U saradnji sa edukatorima iz Berlina, program je realiziran kroz niz socio-pedagoških radionica na kojima su se obrađivale teme nenasilja i suočavanja s prošlošću, putem kreativnih i dramskih aktivnosti.

• Projekat ABC (American and Bosnian Colaboration) je rezultat višegodišnje saradnje Koledža William and Mary, iz SAD-a, sa osnovnim i srednjim školama u Zenici, i organizacijom Sezam iz Zenice, a koji se od 2010. godine realizira u Sarajevu, u saradnji sa Creativusom, Osnovnom školom Isak Samokovlija, i studentima Filozofskog fakulteta, sa nastavničkog smjera Odsjeka za engleski jezik i književnost.

http://www.wm.edu/
http://wmbosniaproject.wordpress.com/


Realizacija engleskih radionica je moguća zahvaljujući našim dugogodišnjim poslovnim partnerima:

• Učešće u organiziranju radionice “Okusimo grad” u junu 2012.godine u saradnji sa Vive Le Talent iz Sarajeva.
http://www.sarajevo-urbanism-world-forum.org/vijesti-20.06.12.html

© 2016, CREATIVUS - UDRUŽENJE MLADIH ZA KOMUNIKACIJU I KREATIVNO UČENJE