PROGRAMI


Kreativne radionice
Engleske radionice
Muzičke radionice
Dodatne informacije

Kreativne radionice (za djecu od 3 do 6 godina)

Kreativne radionice predstavljaju kraći predškolski program namijenjen djeci koja nisu uključena ni u jedan drugi vid predškolskog odgoja i obrazovanja.

Osmišljene su tako da podstiču sve aspekte dječijeg razvoja (govor, učenje i usvajanje maternjeg i stranog jezika, razvoj početnih matematičkih pojmova, upoznavanje okoline, likovni , muzički i tjelesni odgoj).
U okviru kreativnih radionica dva puta sedmično imamo englesku radionicu ( trenutno Pockets, Longman Pearson program). Vidjeti više u tekstu o engleskim radionicama.

U programu kreativnih radionica je i muzička radionica koja jednom sedmično djecu upoznaje sa instrumentima, daje im priliku da uživaju u muzici svirajući i pjevajući. Muzika se, pored svog umjetničkog aspekta, može posmatrati i kao sredstvo komuniciranja koje, uz upotrebu insrumenata ili glasa, može pomoći lakšem razumijevanju među ljudima. Zato je jako važno početi sa muzičkim odgojem i obrazovanjem što je moguće ranije.

Zdrave navike ishrane usvajaju se u najranijem djetinjstvu, zbog toga smo htjeli doprinijeti razvoju te navike kod djece koja su naši članovi. Svaki dan u okviru kreativne radionice djeca imaju priliku da pojedu voćne obroke.


Nikada ne smijemo zaboraviti da učenje stranog jezika djeci, i nama koji radimo sa njima, stalno treba biti zabavno. Samo u opuštenoj i podsticajnoj sredini svako dijete ima priliku da uspješno usvaja SVA nova znanja, pa tako i strani jezik.
Naša misija, osim želje da djeca zavole i nauče strani jezik, jeste da, što je ranije moguće, osvijeste prisustvo drugog i drugačijeg. 
Smatramo da je učenje stranog jezika idealna prilika da djeca shvate kako su i oni jedan mali dio Svijeta.
Upoznavanjem sa različitim kulturama, narodima, običajima, te učenjem njihovih jezika dugoročno utičemo na formiranje pozitivnih ljudskih vrijednosti, kao što su ljubav, empatija, poštovanje i suživot.


 


Engleske radionice

1. “Hippo and Friends”Hippo and Friends (starter,1 i 2), Cambridge University Press, je POČETNI program za učenje engleskog jezika namijenjen djeci od 2 do 6 godina. Idealan je za djecu koja se prvi put susreću sa engleskim jezikom. Kreativno osmišljen i prilagođen uzrastu i razvojnim fazama usvajanja kako maternjeg, tako i stranog jezika.
Ovaj program se pokazao, nakon dugogodišnje primjene u našem radu, kao izuzetno uspješan i podsticajan program.

Više informacija o progamu možete pogledati na:
http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/project/item405153/Hippo-and-Friends/?site_locale=en_GB


2. “Pockets”Pockets (stater, 1, 2, 3), Longman Pearson, je NAPREDNIJI program koji je namijenjen predškolskoj i djeci mlađeg školskog uzrasta. Program je prilagođen uzrastu i razvojnim fazama usvajanja stranog jezika. Pjesme, priče, igranje uloga, umjetnički projekti, upotreba holističkog učenja i metoda potpunog fizičkog, mentalnog i emocionalnog uključivanja djeteta u proces učenja su osnovne metodološke smjernice u radu sa djecom.

Više informacija o progamu možete pogledati na:
http://www.pearsonlongman.com/ae/pockets2e/


3. "Playway to English"Playway to English 2nd Edition, Cambridge University Press, sastoji se od četiri nivoa.
Program za djecu ranog školskog uzrasta. Pjesme, priče, videa, dvije radne knjige te upotreba CD-roma predviđenog za dječije učenje kroz igru kod kuće, pružaju priliku za kvalitetno usvajanje engleskog jezika. Sve ove aktivnosti stimulišu razvoj usvajanja stranog jezika na način koji je primjeren uzrastu.

Više informacija o progamu možete pogledati na:
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/primary/playway-english-2nd-edition

 

4. "Creative English Project", radionice namijenjene djeci uzrasta od 8 do 12 godina. 

Sadržaj svih radionica se izvodi isključivo na engleskom jeziku. Program predstavlja inovativni pristup podučavanju stranog jezika. U okviru programa djeca osim što imaju priliku da usvajaju engleski jezik, upoznaju razne goste, uče kroz muziku, glumu, likovnu umjetnost, arhitekturu, književnost kao i mnoge druge sadržaje koji nas okružuju. Muzičke radionice

Muzičke radionice su namijenjene djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. U okviru ovih radionica djeca imaju priliku da uče svirati klavir/sintisajzer, gitaru, udaraljke i horsko pjevanje. Naučno je dokazano da muzika ima pozitivan utjecaj na rast i razvoj djece. Naše radionice su osmišljene tako da djeci pružaju mogućnost da se izraze na njima svojstven način ali i da učeći muzicirati razvijaju sve segmente svoje ličnosti.Dodatne informacije

- Kvalitet u radu sa djecom u Creativus-u moguće je postići i zbog optimalnog broja djece u grupama, što omogućava individualni pristup u radu.

- Vrijeme održavanja kreativnih radionica je svaki radni dan od 10.00 do 16.00 sati (u prosjeku dvadeset radionica mjesečno).

- Večernje kreativne radionice, za djecu uzrasta od tri do šest godina, su u terminu od 18.00 do 20.00 sati, dva puta sedmično ( u prosjeku 8 radionica mjesečno).

- Engleske radionice održavaju se dva puta sedmično po 90 minuta (u prosjeku osam radionica mjesečno), u sljedećim poslijepodnevnim terminima:
1. od 16.30 do 18.00 sati ( za mlađu djecu) i 2. od 18.30 do 20.00 sati (za stariju djecu).

- Mjesto održavanja radionica: Tešanjska 11, 71000 Sarajevo.

- Upisi u sve radionice su mogući u toku čitave godine u skladu sa brojem slobodnih mjesta.

- - Muzičke radionice održavaju se dva puta sedmično po 60 minuta ( u prosjeku 8 radionica mjesečno) u terminima od 17.00 do 18.00 ili od 20.00 do 21.00 sat.

© 2016, CREATIVUS - UDRUŽENJE MLADIH ZA KOMUNIKACIJU I KREATIVNO UČENJE