NAŠ TIM

Dr. Larisa Kasumagić - Kafedžić, predsjednik (jedan od osnivača Creativusa), profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost, te magistrirala pedagoške nauke na Univerzitetu Cornell, u SAD-u, kao stipendista američke vlade. Doktorirala pedagoške nauke na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je i zaposlena kao docent na predmetima metodike nastave engleskog jezika. Svojim volonterskim radom u Creativusu pruža ogromnu stručnu podršku, i radi na povezivanju Creativusa sa drugim međunarodnim projektima i organizacijama.

Lejla Kasumagić - Islambegović, izvršni direktor (jedan od osnivača Creativusa), profesor predškolskog odgoja, diplomirala na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Jedan od dobitnika Zlatne povelje Univerziteta u Sarajevu za 2008. godinu. Radi kao voditelj projekata za predškolce i kao odgajatelj u svim projektima sa djecom i mladima.

Amela Kasumagić - Barišić,  (jedan od osnivača Creativusa), medicinski radnik - fizioterapeutski tehničar. Radi kao asistent odgajateljima i nastavnicima u realizaciji aktivnosti, te na administrativnim poslovima Udruženja.

Ena Čakal, profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Radi kao voditelj kreativnih i engleskih radionica.

Nedim Sofić, nastavnik gitare, klavira i udaraljki. Jedan od osnivača muzičke radionice „NoTE“ , čiji je program rada odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo. Radi kao voditelj muzičkih radionica.

Emina Rekanović, profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost.  Radi kao voditelj kreativnih, engleskih i muzičkih radionica radionica - klavir.


© 2016, CREATIVUS - UDRUŽENJE MLADIH ZA KOMUNIKACIJU I KREATIVNO UČENJE